Tài khoản ngân hàng : 

A – Dành cho khách hàng cá nhân :

1/Vietcombank : 0331000426310, chi nhánh Bến Thành. PHẠM BÁ NAM

2/VIB Bank : 651704060011032, PHẠM BÁ NAM, chi nhánh Phạm Ngũ Lão

3/Eximbank : 200014949462709, PHẠM BÁ NAM, chi nhánh TP.HCM

4/Dong A Bank : 0109369055, Sở giao dịch TP.HCM, PHẠM BÁ NAM

B – Dành cho khách hàng doanh nghiệp :

Sacombank : 060074506138, chi nhánh Sài Gòn. DNTN TM – DV Ảnh màu Hải Nam

Hotline : 0908131913 – Nam

ĐẦU TRANG
logo