up face

Điều cơ bản đầu tiên phải nói ngay là trong nhiếp ảnh đường phố, việc diễn giải cuộc sống và tính thời sự hàng ngày của xã hội bằng chụp ảnh là thực hiện ngay trên đường phố, không phải chụp một bức ảnh “gọi là đời thường” đâu đó rồi về ngồi suy diễn tưởng tượng ra trong đầu một nội dung áp đặt cho khung hình. Chủ đề ảnh đường phố đâu đâu bạn cũng có thể tìm thấy. Đó là một loại hình nhiếp ảnh thường được thực hiện một cách hồn nhiên nhất của cuộc sống con người – sống trong và sống với một xã hội nhất định. Nhận thấy đây là chủ đề chụp ảnh không dễ, cần học hỏi kinh nghiệm của nhiều người khác, mỗi người mỗi chút, nên xin chuyển dịch giới thiệu anh em bài chia sẻ của Eric Kim, một nhiếp ảnh gia

ĐẦU TRANG
logo