Chụp hình đám cưới

2,000,000 VNĐ


Mô tả sản phẩm

1 – Nửa ngày 

Giá : 2.000.000 VND / 01 máy 

Giao toàn bộ file đã chụp 

*Chú thích : Chi phí trên áp dụng cho TP.HCM, không dùng máy crop để chụp 

2 – Nguyên ngày

Giá : 2.500.000 VND / 01 máy 

Giao toàn bộ file đã chụp 

*Chú thích :

- Chi phí trên áp dụng cho TP.HCM;

- không dùng máy crop để chụp 

 3 – Đi tỉnh 

Phụ thu : 500.000 VND / 01 máy / 01 người 

 

Toàn bộ giá trên chưa bao gồm 10% V.A.T