Quay phim sự kiện (event), hội nghị

2,500,000 VNĐ


Mô tả sản phẩm

quay-phim-su-kien-event-hoi-nghi-hoi-thao

Bảng giá : 

  • Một máy quay (HD) : 2.500.000 đ
  • Hai máy quay (HD, nhiều góc) : 4.000.000 đ