Bảng giá ép hình

Chuyên mục: . Thẻ: , , , , .

2,000 VNĐ


Mô tả sản phẩm

Từ size 6×9 đến 20×30 : Ép nhựa hoặc ép lụa

Từ size 25×35 trở lên : Ép lụa

bang gia ep